Ośrodek Szkoleniowo Kursowy

BARTO Robert Żyła

Ośrodek Szkoleniowo Kursowy BARTO Robert Żyła zajmuje się realizacją szkoleń technicznych
z zakresu obsługi maszyn budowlano drogowych typu koparko - ładowarki, koparki, ładowarki,
walce drogowe, przecinarki drogowe, piły do ścinki drzew i inne.

01

Skontaktuj się

Najpierw skontaktuj się z nami w celu poznania
wszystkich szczegółów.

02

Zapisz się

Po rozmowie telefonicznej/mailowej, zapisz się na odpowiadający Tobie termin kursu.

O firmie

Ośrodek Szkoleniowo Kursowy został założony 7 grudnia 2015 roku przez jego właściciela Roberta Żyłę. Ośrodek Szkoleniowy znajduje się w Słupsku przy ul Poprzecznej 7 gdzie ma swoją główna siedzibę. Filia OSK Barto znajduje się w Koszalinie przy ulicy Jana z Kolna 38. OSK BARTO ma również szereg poligonów budowlanych gdzie odbywają się praktyki na maszynach. Głównym z nich to Poligon na Poprzecznej 7 w Słupsku poligon w miejscowości Swchowo oraz Poligon na Żwirowni w Żelkowie. Wszystkich odebranych Poligonów jest 7. Głównym profilem działalności firmy jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi maszyn budowlano drogowych, takich jak: koparkoładowarki wszystkie klasa III , koparki do 25 ton masy własnej klasa III, ładowarki do 20 ton masy własnej klasa III, spycharki do 110 KW klasa III, maszyny do rozkładania mieszanek mineralno asfaltowych wszystkie klasa II, remontery do nawierzchni dróg wszystkie klasa III, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasa III wszystkie, zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych wszystkie klasa II, walce drogowe wszystkie klasa II, pompy do mieszanki betonowej wszystkie klasa II, pilarki do ścinki drzew wszystkie klasa III, Koparki wszystkie klasa I, Ładowarki wszystkie klasa I, Spycharki wszystkie klasa I, równiarki wszystkie klasa I.

Galeria

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Wpis do ewidencji szkół i placówek publicznych

Wydruk z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych

Szczegółowe informacje o wybranej instytucji szkoleniowej

Szkolenie na operatorów maszyn i urządzeń technicznych

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Ośrodek Szkoleniowo Kursowy
BARTO Robert Żyła

Dostępne kursy

IMBIGS:

 Koparkoładowarki, wszystkie, klasa III,
 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton, klasa III,
 ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton, klasa III,
 pompy do mieszanki betonowej, wszystkie, klasa III,
 remontery nawierzchni dróg, wszystkie, klasa III,
 spycharki do 110kW, klasa III,
 walce drogowe, wszystkie, klasa II,
 maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych, wszystkie, klasa II,
• zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, wszystkie, klasa II,
 koparki jednonaczyniowe, wszystkie, klasa I,
 ładowarki jednonaczyniowe, wszystkie, klasa I,
 spycharki, wszystkie, klasa I,
 równiarki, wszystkie, klasa I,
 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszystkie, klasa III,
 pilarki mechaniczne do ścinki drzew, wszystkie, klasa III

Po zakończonym kursie ośrodek wystawia zaświadczenie o ukończonym kursie. Po zdanym egzaminie przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie kursant otrzymuje świadectwo oraz bezterminową książkę operatora. 

KURSY BEZ EGZAMINU:

 zespół maszyn do produkcji, przesiewania i uszlachetniania kruszyw,
 narzędzia udarowe ręczne, wszystkie rodzaje zasilania,
 betoniarki do 1kW,
 kosy spalinowe - wykaszarki,
 zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, wszystkie typy,
 wozidła przewoźne ponadgabarytowe,

Po zakończonym kursie ośrodek wystawia zaświadczenie o ukończonym kursie.

UDT:

 wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną,
 wózki jezdniowe podnśnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osóbą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
 podesty ruchome,
 suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia,
 żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne,

Po zakończonym kursie ośrodek wystawia zaświadczenie o ukończonym kursie. Po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego kursant otrzymuje terminowe zaświadczenie kwalifikacyjne. 

Aktualności

Nasza ostatnia aktywność ze strony na Facebooku

Dane firmy

Lokalizacja

76-200 Słupsk, ul. Poprzeczna 7
75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 38;

Telefon

501 547 512

E-mail

osk@barto.slupsk.pl

Formularz kontaktowy

Ośrodek Szkoleniowo Kursowy

BARTO

Robert Żyła

© 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone.